Pasfoto
Home
Home
Vereniging
Leden
Teams
Pasfoto
Privacy

Betreft: DIGITALE PASFOTO NEVOBO

Beste Volleyballer,

In het clubblad van SSS heb je er al iets over kunnen lezen.
Vorig jaar heeft de Nevobo besloten om te gaan werken met digitale pasfoto's voor de bondskaarten.
Alle leden zouden daar aanvankelijk toe over moeten gaan, voorlopig heeft men het eerst gehouden op spelende leden waarvan de bondskaart binnenkort gaat verlopen en nieuwe leden.
We hebben een lijst gekregen met namen die aan de beurt zijn. Jou naam kan er ook bij zijn
Digitaal of niet, een nieuwe pasfoto moet er in ieder geval dan wel komen.

Wat moet er gebeuren...

Eerste methode:
Dit is helemaal volgens de regels en voorkeur van de Nevobo:
Je kan de pasfoto laten maken via de, bij de Digitale Pasfoto Service aangesloten,
vakfotograaf.
Een fotovakzaak in de buurt die hierbij aangesloten is kan gezocht worden op www.digitalepasfoto.nl.
Na het maken van de pasfoto voert de fotograaf samen met het lid een aantal gegevens in:
naam, adres, geboortedatum, relatiecode en e-mailadres.
Deze gegevens worden gebruikt om de foto bij de Nevobo aan de lidmaatschapsgegevens te koppelen.
De gegevens worden uitsluitend gebruikt om ervoor te zorgen dat de pasfotoverzending op de juiste manier kan worden afgehandeld. De fotovakzaak zal de emailadressen op geen enkele andere manier gebruiken.
Deze vorm geniet de voorkeur van de Nevobo omdat de kwaliteit van de digitale pasfoto dan absoluut
gewaarborgd is.
Vergeet niet deze brief of je oude bondskaart mee te nemen i.v.m. de relatiecode van de Nevobo.
Een pasfoto laten maken kost geld en is voor eigen rekening.

Tweede methode:
Je stuurt jou recente digitale pasfoto naar info@sssvolleybal.nl .
De ledenadministrateur koppelt deze digitale pasfoto aan het lidmaatschap van het lid in Sportlink en checkt de aanwezigheid en juistheid van de gegevens.
De digitale pasfoto dient aan de onderstaande eisen te voldoen:
a. Het dient een actuele, goedlijkende pasfoto te zijn volgens de regels die daarvoor gelden.
b. Van voren genomen (orintatie portrait)
c. Ogen goed zichtbaar
d. Kleurenfoto
e. Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan
f.  Resolutie 600x800 pixels
g. Verhouding 3x4
h. Bestandsgrootte 256 tot 512 kb

Derde methode:
Je geeft een echte, en recente papieren pasfoto af bij n van de bestuursleden van SSS.
Deze pasfoto wordt gescand, gedigitaliseerd en gekoppeld aan het lidmaatschap in Sportlink.
De pasfoto kan later weer terug naar de eigenaar.
Deze methode werkt natuurlijk alleen met een goedgekeurde, gave en recente pasfoto.
Als die er niet is kan je net zo goed methode 1 volgen.
Schoolfoto's zijn alleen toegestaan voor leden van de basisschool en alleen als de foto van goede kwaliteit is. Afmetingen pasfoto minimaal 35x45mm.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur volleybalvereniging SSS
 

Klik hier voor: Digitale pasfoto service?

Klik hier voor: Hoe moet een pasfoto er uit zien?

Brief Nevobo februari 2009

Geachte heer/mevrouw,

Tijdens de Bondsraad van 13 december 2008 is besloten dat de Nevobo de Digitale Pasfoto Service (DPS) gaat invoeren voor het seizoen 2009-2010.

Het besluit om de DPS in te voeren heeft meer weerstand opgeleverd dan verwacht bij verenigingen en individuele leden. De Nevobo heeft veel mailberichten en brieven ontvangen met vragen en opmerkingen.

De projectgroep Digitale Pasfoto Service heeft alle signalen serieus opgepakt en uitvoerig besproken met alle regiohoofden en overige managementleden. Uitgangspunten van de discussie waren de overlast (en dus ook de kosten) zoveel mogelijk terug te dringen en de invoering te faseren. Daarnaast werd voorgesteld geen digitale pasfoto te vragen aan leden wanneer het niet aantoonbaar noodzakelijk is om over een dergelijke foto te beschikken.

De projectgroep DPS heeft een voorstel tot versoepeling van de invoering ingediend bij het Hoofdbestuur en de Bestuursraad (alle voorzitters van de regio's).

Afgelopen zaterdag (21 februari 2009) hebben het Hoofdbestuur en de Bestuursraad besloten akkoord te gaan met de voorgestelde aanpassingen.

Wat betekent het besluit tot versoepeling concreet?
-Alleen de verlopen spelerskaarten van spelende (SL)-leden dienen vervangen te worden;
-De ledenadministrateur van de vereniging mag zelf een digitale pasfoto uploaden in Sportlink;
-Recreanten- en verenigingsleden hoeven geen digitale pasfoto aan te leveren;
-Officials hoeven geen digitale pasfoto aan te leveren;
-Alle nieuwe leden dienen een digitale pasfoto aan te leveren. 

Let op!
Indien de leden van een vereniging ervoor kiezen om de pasfoto via de ledenadministrateur van de vereniging te uploaden, dient men er rekening mee te houden dat deze persoon ongeveer vijf minuten per pasfoto bezig is om dit te verwerken. Dit is tegenstrijdig met de doelstelling van de Nevobo om juist de werkzaamheden van de ledenadministrateur te verminderen. Uiteraard is het besluit wel kostenverlagend voor de individuele leden.
Tot slot is de kwaliteitscontrole niet meer aanwezig en lopen we kans slecht herkenbare foto's op de spelerspas te krijgen.


Wie dient vr 30 juni 2009 een nieuwe pasfoto aan te leveren?
-Spelende (SL)-leden waarvan de spelerskaart is verlopen aan het eind van dit seizoen (2008-2009).
-Coaches in de nationale competitie, regiodivisie, promotieklasse en eerste klasse waarvan de spelerskaart is verlopen aan het eind van dit seizoen (2008-2009).
-Schoolfoto's zijn helaas onbruikbaar, dus ook jeugdleden waarvan de spelerskaart na dit seizoen is verlopen.
Alle bovenstaande groepen leveren hun digitale pasfoto of via een aangesloten fotovakzaak die de foto maakt en levert of laten de ledenadministrateur van de eigen vereniging de foto in Sportlink zetten.

Alle leden die een duplicaat spelerskaart aanvragen, dienen direct bij de aanvraag een digitale pasfoto aan te leveren.

Alle van bovengenoemde leden die vr 30 juni 2009 een digitale pasfoto hebben aangeleverd, krijgen voor aanvang van het seizoen (2009-2010) een nieuwe spelerskaart.

Hoe dient de pasfoto aangeleverd te worden?
-Het betreffende lid kan de pasfoto laten maken via de, bij de Digitale Pasfoto Service aangesloten, vakfotograaf. Een fotovakzaak in de buurt kan gezocht worden op www.digitalepasfoto.nl. Na het maken van de pasfoto voert de fotograaf samen met het lid een aantal gegevens in: naam, adres, geboortedatum, relatiecode en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt om de foto bij de Nevobo aan de lidmaatschapsgegevens te koppelen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om ervoor te zorgen dat de pasfotoverzending op de juiste manier kan worden afgehandeld. De fotovakzaak zal de e-mailadressen op geen enkele andere manier gebruiken. Deze vorm geniet de voorkeur van de Nevobo omdat de kwaliteit van de digitale pasfoto dan absoluut gewaarborgd is.
-Het betreffende lid stuurt zijn/haar digitale pasfoto naar de ledenadministrateur van de vereniging. De ledenadministrateur koppelt deze digitale pasfoto aan het lidmaatschap van het lid in Sportlink en checkt de aanwezigheid en juistheid van de gegevens van het lid. De digitale pasfoto dient aan de onderstaande eisen te voldoen:
a.Het dient een actuele, goedlijkende pasfoto te zijn
b.Van voren genomen (orintatie portrait)
c.Ogen goed zichtbaar
d.Kleurenfoto
e.Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan
f.Resolutie 600x800 pixels
g.Verhouding 3x4
h.Bestandsgrootte 256 tot 512 kb

Geldigheidstermijn nieuwe spelerskaart
De nieuwe spelerskaart is vanaf seizoen 2009-2010 vier jaar geldig. De Nevobo is momenteel aan het onderzoeken of deze termijn verlengd kan worden naar vijf jaar. Zodra dit duidelijk is, zullen wij u hierover informeren.

Tijdsplanning
-Uiterlijk 1 april 2009 krijgen alle verenigingen een bestand van de Nevobo waarin duidelijk aangegeven is welk lid vr 30 juni 2009 een nieuwe digitale pasfoto in Sportlink moeten hebben staan (via n van de twee beschreven mogelijkheden).
-Uiterlijk 15 mei 2009 ontvangen alle verenigingen nogmaals een bestand van de Nevobo waarin duidelijk aangegeven is van welke leden op dat moment nog een nieuwe digitale pasfoto in Sportlink moet komen vr 30 juni 2009 (via n van de twee beschreven mogelijkheden).
-In de maanden juli en augustus 2009 worden de nieuwe spelerskaarten geproduceerd.
-Uiterlijk 5 september 2009 worden de nieuwe spelerskaarten verzonden.

 

Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact opnemen met het regiokantoor waaronder uw vereniging valt.


Met vriendelijke groet,
Nederlandse Volleybal Bond,

J.R Nieukerke
Voorzitter Nevobo
 

© SSS

[Home] [Vereniging] [Leden] [Teams] [Pasfoto] [Privacy]