Privacy
Home
Home
Vereniging
Leden
Teams
Intimidatie
Privacy

Privacyverklaring (versie 16-03-2018)

Hieronder kort hoe Volleybal Vereniging SSS met uw gegevens omgaat en overige afspraken hierover in de zogenaamde privacyverklaring.
Wat doen wij met uw verzamelde gegevens en waarom.
 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Volleybal Vereniging SSS kan persoonsgegevens over u of uw jeugdleden verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Volleybal Vereniging SSS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of een Opgave Lidmaatschapsformulier aan Volleybal Vereniging SSS verstrekt. Volleybal Vereniging SSS kan de volgende persoonsgegevens verwerken van u of van uw opgegeven jeugdleden:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres bij bezoek van onze website
- Uw geboortedatum
- Uw lidmaatschapsnummer en het Nevobo bondsnummer
- Uw IBAN gegevens t.b.v. contributie en andere voorkomende bedragen
- Uw machtigingsgegevens t.b.v. incasso
 

WAAROM VOLLEYBALVERENIGING SSS GEGEVENS NODIG HEEFT
Volleybal Vereniging SSS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Volleybal Vereniging SSS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst  doorgaans bestaande uit financiŽle verplichtingen inzake het voldoen van contributie en teamgelden.
 

HOE LANG VOLLEYBALVERENIGING SSS GEGEVENS BEWAART
Volleybal Vereniging SSS bewaart uw persoons- en financiŽle gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaren bewaard na dat de overeenkomst is gestopt of indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Alleen naam en adresgegevens worden langer bewaard voor doeleinden zoals een toekomstig jubileum of reŁnie.
FinanciŽle gegevens dienen wettelijk 7 jaar lang te worden bewaard met minimale NAW gegevens.
 

DELEN MET ANDEREN
Volleybal Vereniging SSS verstrekt uw persoonsgegevens allťťn aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een afgesproken verplichting zoals ledenregistratie bij Sportlink/Nevobo en de Rabobank t.b.v. contributieverwerking via incasso.
 

E-MAIL
Wanneer u E-Mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten voor langere tijd bewaren. Soms vragen wij u naar aanvullende persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Volleybal Vereniging SSS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Volleybal Vereniging SSS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sssvolleybal.nl
Volleybal Vereniging SSS zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 

FOTO'S
Volleybal Vereniging SSS heeft het recht om teamfoto's op de website te plaatsen met uw naam en functie (of dat van de jeugdleden) als toegevoegde omschrijving.
Door mee te werken aan deze teamfoto's geeft uw toestemming om deze foto te plaatsen en bent u zicht er van bewust dat deze gegevens openbaar zijn.
Verzoek tot verwijdering dient per E-mail te worden gedaan naar info@sssvolleybal.nl
 

SPORTHAL
Door het te betreden van de sporthal of overige activiteiten van Volleybalvereniging SSS bent u er zich van bewust dat er zonder en met ons medeweten opnames, foto's en/of verslagen gemaakt kunnen worden die in de openbaarheid kunnen komen.
Bezwaren daartegen dienen vooraf kenbaar gemaakt worden waarna gekeken kan worden welke passende maatregelen genomen kunnen worden. De sporthal is een openbaar gebouw waarvan Volleybalvereniging SSS niet de eigenaar en ook geen beheerder van is.
De internetaansluiting, het WIFI signaal en de camera's in de sporthal zijn in beheer bij handbalvereniging DOS en vallen niet onder verantwoordelijkheid van SSS.
 

BEVEILIGEN
Volleybal Vereniging SSS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Volleybal Vereniging SSS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Volleybal Vereniging SSS op via info@sssvolleybal.nl
 

FORMEEL DOCUMENT PRIVACYVERKLARING SSS
Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Volleybalvereniging SSS het AVG-programma heeft  doorlopen en dat Volleybalvereniging SSS zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Volleybalvereniging SSS kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en geweten aan de wet te voldoen.

Dit document is op te vragen door een E-Mail te sturen naar info@sssvolleybal.nl


www.sssvolleybal.nl is een website van Volleybal Vereniging SSS.

Volleybal Vereniging SSS is als volgt te bereiken:
Postadres:  Hoofdkanaal W.Z. 103, 7881 AE  Emmer-Compascuum
Vestigingsadres: Creel 2, 7881 AV  Emmer-Compascuum
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40045161
E-mailadres: info@sssvolleybal.nl
 

© SSS

[Home] [Vereniging] [Leden] [Teams] [Intimidatie] [Privacy]